1 1
1111111111111111

Năng lượng gió là động năng của không khí di chuyển trong bầu khí quyển Trái Đất. Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời..

Lên phía trên
Turbin gió được "xây dựng" như thế nào?
Câu hỏi:

Turbin gió được "xây dựng" như thế nào?

Trả lời:
Lên phía trên
Giới thiệu một số công nghệ điện gió
Câu hỏi:

Giới thiệu một số công nghệ điện gió

Trả lời:
Sự phát triển của các công nghệ nhà máy điện gió đã được bắt đầu  từ những năm 1970, và nhanh chóng phát triển trong những năm 1990 của thế kỷ trước. Đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ vật liệu và công nghệ điện tử công suất, các nhà máy điện gió với hiệu suất cao hơn được nghiên cứu và triển khai trên thực tế. Trong đó, ba loại công nghệ nhà máy điện gió điển hình với công suất lắp đặt lơn đã được thương mại [5, 5-7]:
·        Loại thứ nhất là nhà máy điện gió với hệ thống tuabin gió tốc độ cố định. Hệ thống sử dụng một hộp số đa cấp và một máy phát điện lồng sóc cảm ứng tiêu chuẩn (SCIG), trực tiếp kết nối với lưới điện.
·        Loại thứ hai là nhà máy điện gió với hệ thống tuabin gió có tốc độ thay đổi,  gắn với một hộp số đa cấp và một máy phát điện cảm ứng Doubly-fed (DFIG), có bộ biến đổi điện tử công suất để cung cấp cho các cuộn dây rotor với tỉ lệ năng lượng khoảng 30% của công suất máy phát điện; các cuộn dây stato của DFIG kết nối trực tiếp với lưới điện.
·        Loại thứ ba cũng là nhà máy điện gió với turbine gió có tốc độ thay đổi, nhưng đó là một hệ thống tuabin gió không có hộp số - điều khiển trực tiếp máy phát. Thông thường,  máy phát điện đồng bộ có momen-xoắn cao và tốc độ thấp được sử dụng với bộ biến đổi công suất điện tử toàn bộ.
Ngoài ra, một loạt các công nghệ điện gió với các thiết kế tuabin gió và máy phát điện gió được đề xuất, ví dụ, như công nghệ kết hợp giữa một hộp số và một máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu có tốc độ chậm hơn(PMSG), bởi vì máy phát điện gió điều khiển trực tiếp có kích thước lớn đắt hơn việc tăng công suất và giảm tốc độ rotor.

epu.edu.vn
Lên phía trên
Tìm hiểu về năng lượng gió
Câu hỏi:

Tìm hiểu về năng lượng gió

Trả lời: