1 1
1111111111111111
Lưới điện

Lưới điện

Đã xem: 346 | Phản hồi: 0
Nhiệt điện

Nhiệt điện

Đã xem: 355 | Phản hồi: 0
VATEC là một đơn vị tư vấn năng lực, giàu kinh nghiệm và đầy đủ giấy phép để tư vấn kỹ thuật các dự án nhiệt điện dùng nhiên liệu than, khí.
Điện sinh khối và Điện rác

Điện sinh khối và Điện rác

Đã xem: 6666 | Phản hồi: 0
Nhà máy điện sinh khối là nhà máy nhiệt điện đốt nhiên liệu tái tạo như bã mía, gỗ tạp, trấu, rơm rạ, vỏ nông sản… Chính phủ Việt Nam đã xây dựng hành lang pháp lý cho việc phát, triển dạng năng lượng này góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Vatec là một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau
Điện mặt trời

Điện mặt trời

Đã xem: 10063 | Phản hồi: 0
Năng lượng mặt trời trên thế giới đang được khuyến khích phát triển để góp phần bảo vệ môi trường chung. Các dự án điện năng lượng mặt trời gần đây nhận được nhiều ưu đãi, có điều kiện tốt để phát triển. Vatec là một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau
Điện gió

Điện gió

Đã xem: 8892 | Phản hồi: 0
Năng lượng gió trên thế giới đang được khuyến khích phát triển để góp phần bảo vệ môi trường chung. Các dự án điện năng lượng gió gần đây nhận được nhiều ưu đãi, có điều kiện phát triển. Vatec là một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau