1 1
1111111111111111

Điện mặt trời

Đăng lúc: Thứ ba - 15/12/2015 19:20 - Đã xem: 9945
 
VATEC là một đơn vị tư vấn có năng lực, giàu kinh nghiệm và đầy đủ giấy phép để tư vấn kỹ thuật các dự án điện mặt trời với quy mô công suất không giới hạn.
Khách hàng
 • Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án
 • Nhà thầu EPC
 • Nhà sản xuất và cung cấp thiết bị
 • Ngân hàng, Quỹ đầu tư
 Tư vấn kỹ thuật
 • Tư vấn đầu tư (xác định cơ hội đầu tư, địa điểm đầu tư, các thủ tục pháp lý)
 • Lập hồ sơ quy hoạch
 • Đo bức xạ mặt trời
 • Khảo sát, điều tra số liệu cơ bản, khảo sát kỹ thuật (địa hình, địa chất)
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư
 • Tính toán sản lượng điện năng (Yield Analysis)
 • Thiết kế trạm biến áp trung và cao thế
 • Thiết kế đường dây trung và cao thế
 • Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC...
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)
 • Tư vấn đấu thầu
 • Tư vấn thẩm tra dự án
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Kinh nghiệm
Tính đến nay (7/2021), VATEC đã tư vấn kỹ thuật nhiều dự án điện mặt trời ở các giai đoạn khác nhau.
 • 175 dự án
 • Công suất tích lũy: 24.650 MW

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn