1 1
1111111111111111

Lưới điện

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/08/2021 21:59 - Đã xem: 355
VATEC là một đơn vị tư vấn có năng lực, giàu kinh nghiệm và đầy đủ giấy phép để tư vấn kỹ thuật các dự án lưới điện đến cấp điện áp 500kV.
 
Khách hàng
 • Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án
 • Nhà thầu EPC
 • Ngân hàng
 
 
Tư vấn kỹ thuật
 • Tư vấn đầu tư
 • Lập hồ sơ quy hoạch
 • Khảo sát, điều tra số liệu cơ bản, khảo sát kỹ thuật (địa hình, địa chất)
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư;
 • Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC...
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA).
 • Tư vấn đấu thầu;
 • Tư vấn thẩm tra dự án.
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Kinh nghiệm
Tính đến nay (7/2021), VATEC đã tư vấn kỹ thuật nhiều dự án lưới điện ở các giai đoạn khác nhau.
 • 180 dự án trạm biến áp / 1.800 MVA
 • 180 dự án đường dây cao thế/900 km

 

Những tin cũ hơn