1 1
1111111111111111

Nhiệt điện

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/08/2021 21:37 - Đã xem: 361
VATEC là một đơn vị tư vấn năng lực, giàu kinh nghiệm và đầy đủ giấy phép để tư vấn kỹ thuật các dự án nhiệt điện dùng nhiên liệu than, khí.
Khách hàng
 • Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án
 • Nhà thầu EPC
 • Ngân hàng
Tư vấn kỹ thuật
 • Tư vấn đầu tư
 • Lập hồ sơ quy hoạch
 • Khảo sát, điều tra số liệu cơ bản, khảo sát kỹ thuật (địa hình, địa chất)
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư;
 • Thiết kế trạm biến áp nâng áp đến 500kV
 • Thiết kế đường dây cao thế đến 500kV
 • Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC...
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA).
 • Tư vấn đấu thầu;
 • Tư vấn thẩm tra dự án.
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng

 
 
 
 
Kinh nghiệm
Tính đến nay (7/2021), VATEC đã tư vấn kỹ thuật nhiều dự án nhiệt điện ở các giai đoạn khác nhau.
 • 06 dự án
 • Tổng công suất tích lũy 13 000 MW


 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn