1 1
1111111111111111
Giới thiệu VATEC

Giới thiệu VATEC

Đã xem: 6879 | Phản hồi: 0
Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam (VATEC) là một doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp Việt Nam, được thành lập từ năm 2011 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 420 129 1003 do Sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 19/05/2011 và điều chỉnh lần 3 vào ngày 17/06/2016.
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Đã xem: 1720 | Phản hồi: 0
Lãnh đạo và tập thể CBCNV VATEC cam kết:
Văn hóa ứng xử - Giá trị cốt lõi trong văn hóa VATEC

Văn hóa ứng xử - Giá trị cốt lõi trong văn hóa VATEC

Đã xem: 1626 | Phản hồi: 0
1. Chất lượng – Tín nhiệm 2. Tận tâm – Trí tuệ 3. Hợp tác – Chia sẻ 4. Sáng tạo – Hiệu quả
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Đã xem: 2948 | Phản hồi: 0
Sơ đồ tổ chức