1 1
1111111111111111
Thông báo tuyển dụng ngày 22/9/2021

Thông báo tuyển dụng ngày 22/9/2021

Đã xem: 104 | Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng ngày 22/9/2021
VATEC cần tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng ngày 25/3/2021

Thông báo tuyển dụng ngày 25/3/2021

Đã xem: 1718 | Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng ngày 25/3/2021
Yêu cầu nhân viên kỹ thuật: - Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) - Tốt nghiệp hạng khá trở lên. - Vi tính: Thành thạo tin học văn phòng, AutoCAD và các phần mềm chuyên ngành. - Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày. - Tiếng anh cơ bản - TOIEC 500 hoặc tương đương.
Thông báo tuyển dụng ngày 8/5/2020

Thông báo tuyển dụng ngày 8/5/2020

Đã xem: 995 | Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường, VATEC có nhu cầu tuyển nhân sự.
Nhân viên kỹ thuật : 01 Kỹ sư Điện, 01 Kỹ sư Xây dựng, 01 Cử nhân tiếng Anh

Nhân viên kỹ thuật : 01 Kỹ sư Điện, 01 Kỹ sư Xây dựng, 01 Cử nhân tiếng Anh

Đã xem: 3615 | Phản hồi: 0
Nhân viên kỹ thuật : 01 Kỹ sư Điện, 01 Kỹ sư Xây dựng, 01 Cử nhân tiếng Anh
Yêu cầu cử nhân tiếng anh: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng anh (bằng khá trở lên) - Ưu tiên thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng mềm. Công việc chính: Kế hoạch và phiên dịch. Yêu cầu nhân viên kỹ thuật: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện, Xây dựng. - Ưu tiên thành thạo tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành