1 1
1111111111111111
THÔNG TƯ 02/2019/TT-BCT: QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BCT: QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

Đã xem: 193 | Phản hồi: 0
THÔNG TƯ 02/2019/TT-BCT: QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
THÔNG TƯ 02/2019/TT-BCT: QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
Thông tư 16/2017/TT-BCT: QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Thông tư 16/2017/TT-BCT: QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Đã xem: 2037 | Phản hồi: 0
QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI
Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Đã xem: 1708 | Phản hồi: 0
Số/Ký hiệu 11/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 11/04/2017 Ngày có hiệu lực 01/06/2017 Ngày hết hiệu lực 30/06/2019 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định
Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Đã xem: 1620 | Phản hồi: 0
Số/Ký hiệu 44/2015/TT-BCT Ngày ban hành 09/12/2015 Ngày có hiệu lực 25/01/2016
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Đã xem: 1580 | Phản hồi: 0
Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
Công văn số 5378/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn số 5378/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Đã xem: 1615 | Phản hồi: 0
Công văn số 5378/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v bổ sung một số địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch và cập nhật dự án du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030
QCVN 02-2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 02-2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Đã xem: 1850 | Phản hồi: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

Đã xem: 1317 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 42/2015/TT-BCT Tên văn bản Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện Ngày ban hành 01/12/2015 Ngày hiệu lực 18/01/2016 Loại văn bản Thông tư
Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Đã xem: 1034 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 39/2015/TT-BCT Tên văn bản Thông tư quy định hệ thống điện phân phối Ngày ban hành 18/11/2015 Ngày hiệu lực 18/01/2015
Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Đã xem: 1064 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 12/2010/TT-BCT Tên văn bản Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải Ngày ban hành 15/04/2010 Ngày hiệu lực 01/06/2010
Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Đã xem: 1484 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 24/2014/QĐ-TTg Tên văn bản Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam Ngày ban hành 24/03/2014 Ngày hiệu lực 10/05/2014
Quy định hệ thống điện phân phối

Quy định hệ thống điện phân phối

Đã xem: 925 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 32/2010/TT-BCT Tên văn bản : Thông tư quy định hệ thống điện phân phối Ngày ban hành 30/07/2010 Ngày hiệu lực 15/09/2010
Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030

Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030

Đã xem: 1125 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 1208/QĐ-TTg Tên văn bản Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 Ngày ban hành 21/07/2011 Ngày hiệu lực 21/07/2011
Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Đã xem: 990 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 32/2012/TT-BCT Tên văn bản Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió Ngày ban hành 12/11/2012 Ngày hiệu lực 27/12/2012
Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Đã xem: 938 | Phản hồi: 0
Số ký hiệu 96/2012/TT-BTC Tên văn bản Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới Ngày ban hành 08/06/2012 Ngày hiệu lực 01/08/2012
Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Đã xem: 1289 | Phản hồi: 0
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. 2. Đối tượng điều chỉnh của Quyết định này gồm các tổ chức tham gia các hoạt động điện lực có liên quan đến phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đã xem: 2937 | Phản hồi: 0
Kết hợp phát triển năng lượng tái tạo với triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường: Phát triển năng lượng tái tạo không chỉ tập trung mở rộng quy mô và tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng cho khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng một xã hội sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, thân thiện môi trường.
Luật điện lực 28/2004/QH11

Luật điện lực 28/2004/QH11

Đã xem: 921 | Phản hồi: 0
Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.